NOVO >>>

Manipulacija

kako je prepoznati i suočiti se sa njom

 


1. KAKO PREPOZNATI MANIPULACIJU U KOMUNIKACIJI


U prvoj radionici učenici će se upoznati sa samim pojmom manipulacije i na koji način ona koristi u komunikaciji. Ovo je vrlo važno, jer su deca, a naročito na ovom uzrastu, veoma podložna raznim uticajima, a samim tim i manipulacijama kako u svakodnevnom životu, tako i prilikom susreta sa psihoaktivnim supstancama. Može se reći da je ona u ovim situacijama najizraženija, jer se koristi kako u kontaktu sa vršnjacima tako i u kontaktu sa onima koji ih distribuiraju.
1. Radionica se sastoji iz dva dela:
1.a Teorijski deo
a) Kako manipulator koristi naše slabosti da bi došao do svog cilja
Ovde će se učenici upoznati pre svega sa osećanjima, koja predstavljaju naše „slabe tačke“i koja manipulatori svesno koriste u raznim situacijama da bi ostvarili svoje ciljeve.
Svi mi imamo određene emocije koja drugi mogu da iskoriste da bi nas privoleli da uradimo nešto što ne želimo. Zato je vrlo bitno da tokom komunikacije sa drugima možemo da prepoznamo ta osećanja i da se odupremo takvim uticajima.
b) Upoznavanje sa različitim načinima manipulacije
U ovom delu radionice, učenici će se upoznati sa raznim načinima manipulacije u komunikaciji. Ovo je takođe važan deo, će učenici prepoznavanjem ovih načina, moći mnogo brže da odreaguju u određenim situacijama kojima su izloženi.
1.b Praktični deo
U ovom delu će biti primenjen radioničarski rad, gde će učenici kroz razne praktične primere, koji podržavaju realne situacije, i igranjem uloga moći da prepoznaju kako načine manipulacije, tako i osećanja koja neke situacije kod njih mogu izazvati.


2. KAKO ODGOVORITI NA MANIPULACIJU


Ova radionica se takođe sastoji iz dva dela.
2.a) Teorijski deo
Ovde se učenici upoznaju određenim asertivnim tehnikama koje mogu da koriste da bi se odbranili ili izbegli manipulaciju.
2.b) Praktični deo
Učenici će igranjem uloga i konstruisanjem određenih situacija postepeno usvojiti ove tehnike.
Korišćenje psihoaktivnih supstanci i narkomanija su danas veliki problem u Srbiji. Na žalost iako su deca upoznata sa problemima koje nosi korišćenje ovih supstanci, problem postaje sve veći. Zato je ova radionica usmerena na preventivni rad sa mladima, gde će oni naučiti kako da se odupru raznim situacijama sa kojima se svakodnevno susreću. Radionica je namenjena učenicima srednjih škola. Broj učesnika je 20.
Prijave za besplatno učešće na seminaru možete slati na

cecazivkovicsimic@gmail.com

kao i na telefon

 

066 234 777. Pravo učešća imaju učenici srednjih škola iz Lazarevca.http://www.novihorizonti.rs/najava/sa-cecom-o-ciljevima.html