NOVO >>>

Biografija

Rođena sam u Lazarevcu, Srbiji, gde i danas živim. Osnovnu i srednju školu završila sam u Lazarevcu.

 

1992. g. Diplomirala sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Nakon diplomiranja zaposlila sam se u „Kolubara Metal“ gde obavljam poslove industrijskog psihologa.

 

Smatram da čovek tokom života mora stalno da radi na sopstvenom usavršavanju i u skladu sa tim krenula sam na edukaciju za psihoterapeuta. Medjutim, kada čovek krene ovim putem onda se počinju otvarati novi horizonti i stalno se ide dalje. Tako je moj profesionalni put išao stazama za koje nisam ni slutila da postoje, a kamoli da ću ja biti na njima. I to je izgledalo otprilike ovako.  

 

Gestalt terapiju sam studirala u periodu od 1995. do 2001. g. pri Gestalt Studiju Beograd i stekla zvanje Geštalt psihoterapeuta. 

 

Godine 1997 zavrsila sam jednogodisnju edukaciju iz kognitivno-bihejvioralne psihoterapije na Institutu za govorne i psihofizioloske poremecaje u Beogradu kod prof.dr. Jasmine Radonjic, 

 

U martu 2009.g. završila sam bazični nivo edukacije za EMDR terapiju (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) u okviru EMDR Instituta, pod vođtvom Rodžera Solomona (Roger Solomon, Ph.D) u Beogradu. 

 

Tokom aprila i juna 2009. pohadjala sam trening EFT terapije (emotional freedom techniques -  tehnika emocionalne slobode) I  i  II nivo, pod vođstvom Jasmine Kovačev

 

Tokom maja 2011. pohađala sam trening za PEAT procesora.  Nakon toga su usledili Aspektika I Transcedent

 

U novembru 2011. pohađala sam trenint za trenera PEAT-a  I tehnika spiritualne tehnologije.

 

U januaru 2012. pohađala sam trening “Kvantna transformacija” I i II nivo.

 

U aprilu 2012 pohadjala sam Antistres obuku “Magic Words”

 

U maju 2012. pohađala sam “Asertivni trening – nivo za trenere” I stegla zvanje Trenera asertivne komunikacije

 

Naravno uz ovo su išli brojni seminari I radionice. 

 • "Seminar o Alkoholizmu“ od 13.X 1995 – 26.I 1996. – Institut za mentalno zdravlje u Beogradu
 • Edukativni seminar - „Prevencija bolesti zavisnosti“ decembar 1999., Zavod za bolesti zavisnosti
 • Menadžment ljudskih resursa“ decembar 2002. – Centar za primenjenu psihologiju
 • Principles of Change Managment for Coaching, Mediation and Psychotherapy“,  mart  2007, Beograd
 • Edukacija za NLP-NLPT praktičara, Uvodni trening, decembar 2007., Beograd
 • 23rd EANLPt Conference – Ethics – health effectivity, april 2008., Beograd
 • „Psihološka veštačenja“, decembar 2008., Centar za primenjenu psihologiju, Beograd          
 • Trening za tranziciju karijere – Društvo psihologa Srbije, 2012.
 • Profesionalna selekcija na bazi kompetencija – Društvo psihologa Srbije, 2012.

Naučni radovi:  

 • „Načini ublažavanja stresa u funkciji unapređenja –zdravlja – Susreti   domova  zdravlja u Beogradu 2006.
 •  „Polarnost u Geštalt terapiji“ 2001.
 •  Antistres program, 2006. g. – Dom Kulture – Lazarevac
 • Program za odvikavanje od pušenja – Forum Žena, DS Lazarevac, 2008.

 

Istraživanja:         

 • Ispitivanje zadovoljstva poslom u D.o.o. „Kolubara Metal“ Vreoci 2007.
 • Ispitivanje zadovoljstva poslom u D.o.o. „Kolubara Metal“ Vreoci 2009.

 

Sertifikovani sam član:

 •  EAGT – Evropske asocijacije za Geštalt terapiju
 • Nacionalnog udruženja za psihoterapiju
 • Geštalt studija Beograd
 •  Društva psihologa Srbije

 

Tokom višegodišnjeg psihoterapijskog rada razvila sam fleksibilni pristup psihoterapiji koji podrazumeva korišćenje različitih terapijskih metoda. Koju ću metodu primeniti zavisi od vrste problema i od vas. Nekome odgovara jedan pristup, a nekome drugi.

 

Moja namera je da kreiram sigurno i podrzavajuce mesto za Vas i članove Vaše porodice, kako bih Vam omogućila da istražujete ona područja Vašeg života u koja želite da unesete promene i osnažila Vas u procesu rasta i zalečenja.