NOVO >>>

Profesionalna orijentacija

 

Učenici danas imaju problem da izaberu adekvatno zanimanje. Veoma je teško naći posao i deca su često u dilemi da li da završavaju ono što im se dopada ili da ipak traže posao koji će ima doneti i materijalnu sigurnost. Naročito je to veliki problem za devojčice, jer u zadnje vreme tendencija  je da se mnogo više zapošljava muška radna snaga, tako da su devojke zaista u nezavidnom položaju.

 

Takođe se često dešava da odluku o daljem školovanju donose roditelji koji su ipak dosta upućeniji u vrste poslova koji se traže, a mnogi žele i što ranije da „osposobe decu za život“. U nekim slučajevima to je zaista vrlo dobra odluka.

Imajući u vidu da se ovde radi i o populaciji adolescenat prisutna je tendencija da deca biraju one škole u koje idu i njihovi drugari i pri tome ne vode računa o svojim afinitetima i sposobnostima. I naravno ovo je veoma pogrešno.

 

Ono što učenici moraju da shvate da je ovo jedna od najbitnijih odluka u njihovom životu, i da će od nje zavisiti njihov život. Ukoliko se donese neadekvatna odluka, i radi posao koji se ne voli to može u kasnijiem životu da stvori veliki  pritisak  i da vodi do stalnog stresa što se znatno može odraziti kako na emocionalnom, tako i na psihološkom i fizičkom nivou.

 

Zato je bitno da se počne razmišljati o izboru zanimanja što ranije, možda već u sedmom razredu. . Roditelji treba da prate svoju decu, i da vide koje sposobnosti su im razvijenije, da se informišu o mnogim zanimanjima, a naročito o novim koja su se pojavila u zadnjih deset godina. Naravno i u školama takođe psiholozi razgovaraju sa decom o ovoj temi, i drže radionice, testiraju decu i to je veoma važno za njih.

 

Međutim dešava se da i pored svega ovoga deca ipak ne znaju šta će dalje.

U tom smislu ja vam nudim pomoć pri izboru zanimanja.

 

Ukoliko niste sigurni u svoj izbor zanimanja i ne znate:

 • Koji fakultet ili srednju školu želiš da upišeš.?
 • Šta možete raditi nakon završene škole?
 • Koje su vam sposobnosti najrazvijenije?
 • Koje vam zanimanje najviše odgovara?

Ili želite:

 • Da potvrdite svoj izbor;
 • Da saznate u kojim zanimanjima još možete biti uspešni;
 • Da izaberete rezervnu varijantu,
 • Ako ne znate odgovore na ova pitanja potrebno je potražiti stgručnu pomoć psihologa koji se bavi ovim pitanjima.

Kako ja to radim?

 1. Prvo testiram intelektualne  sposobnosti. Primenom određene baterije testova može se videti koje su sposobnosti razvijenije, i kojoj vrsti zanimanja one odgovaraju.
 2. Zatim dajem testovie ličnosti. Posedujem savremene testove koji su vrlo adekvatni i mogu biti od velike pomoći za izbor zanimanja. Ovo je veoma bitno, jer određene profesije traže izvesne osobine ličnosti. Teško će neko biti dobar menadžer ukoliko je zatvoren i više usmeren na sebe, a manje na okolinu.
 3. Zatim radite najnoviji test profesionalnih interesovanja, gde možemo videti za koje oblasti postoji interesovanje, i onda zajedno tragati za zanimanjem koje bi vam najviše odgovaralo.
 4. Nakon testiranja i obrade podataka obavljam individualni razgovor sa učenikom. Iz iskustva mogu reći da je ovo najbitnije. Ovde učenici često otkriju neke činjenice koje su im veom bitne za dalji izbor zanimanja.
 5. Posle sedam dana od razgovora sa vama, obavljam zajednički razgovor sa vama i vašim roditeljima.

 Imajte na umu da je:

 

IZBOR ZANIMANJA JEDNA OD NAJVAŽNIJIH ODLUKA U VAŠEM ŽIVOTU!!

 

VAŠA BUDUĆNOST ZAVISI OD VAS !!!!