NOVO >>>

Geštalt psihoterapija

 • Geštalt psihoterapija polazi od pretpostavke da svaka osoba ima urođeni potencijal da živi ispunjavajući i kreativan život. Međutim, taj prirodni potencijal može biti blokiran nekim obrascima ponašanja, vjerovanja ili osjećanja koji su usvojeni tijekom djetinjstva.

 • Cilj Geštalt psihoterapije je povećati svesnost o načinu kako se ponašamo, razmišljamo i osećamo u svakodnevnom životu. Kada znamo što i kako radimo, veća je verovatnođa da ćemo nešto promeniti u životu.

 • Geštalt pristup osobi je holističan. Šta to znači?  Čovek se posmatra kao celina. Npr. naše telesno funkcionisanje u velikoj meri zavisi od našeg psihičkog stanja kao i od emocija, koje velikim delom mogu biti uslovljene odredjenim dogadjajima iz spoljne sredine. Geštalt pristup uzima u obzir sve ove elemente I smatra da su svi ovi aspekti naše egzistencije medjusobno povezani u celinu. 

 • Odnos između Gestalt psihoterapeuta i klijenta temelji se na autentičnosti, uzajamnosti i konfirmaciji. Kroz dijalog i primenu različitih kreativnih tehnika zajedno istražujemo nove mogućnosti i načine reagovanja koji vam pomožu da budete zadovoljniji svojim životom.

Pravila rada u geštalt terapiji:

 

 • Terapeut i klijent sklapaju”radni savez”, pri čemu terapeut prihvata klijenta bez nekog ličnog vrednovanja njegovih osećanja i ponašanja.
 • U u terapiji se neguje Ja – ti odnos

 

Terapeut ulazi u svet klijenta i zajedno sa njim doživljava njegovo viđenje i njegova stanovišta.To kreira odnos koji omogućava "otvaranje" klijenta, pružajući mu bazičan osećaj sigurnosti i zaštićenosti u kome je moguće bezbedno posmatrati šta to dovodi do problema sa svesnošću i prekidanja kontakta.

 

 • Geštalt terapija je fokusirana više na proces – šta se dešava, a manje na sadržaj – o čemu se priča. Za nju je važnije šta se čini, misli i oseća u trenutku, u sadašnjosti, a manje je važno da se razmatra šta je bilo, šta bi moglo da bude ili šta bi trebalo da bude. Time se naravno ne odbacuje značaj prošlosti ili budućnosti, već se pojačava se svesnost klijenta o tome da jedino u sadašnjosti možemo nešto da uradimo.
 • Klijent uz pomoć terapeuta sam tumači svoja osećanja i ponašanja, ne”serviraju”mu se gotova rešenja i odgovori. Terapija se posmatra ne kao zanat, već kao umetnost u kojoj se izražava sva kreativnost  i ljubav terapeuta.

 

Kada je Gestalt psihoterapija pravi izbor?

 

Gestalt psihoterapija vam nudi podršku i pomoć u radu na brojnim problematičnim područjima:

 • životne krize
 • neprorađeni traumatski doživljaji 
 • osećaj izgubljenosti i potraga za smislom u životu
 • gubitak drage osobe ili nečeg što vam je bilo važno (npr. posao, karijera, društveni ugled)
 • poteškoće u partnerskim/ bračnim odnosima
 • porodični problemi
 • istraživanje vlastitih potencijala 
 • donošenje važnih životnih odluka
 • problemi u komunikaciji sa drugim ljudima
 • nezadovoljstvo sobom i želja za promenom
 • nisko samopouzdanje
 • anksioznost i strahovi
 • depresivnost i usamljenost
 • teškoće u kontroli ljutnje
 • problemi u učenju i završavanje započetih poslova
 • hronični bolovi
 • poremećaji ishrane
 • psihosomatske tegobe
 • stres
 • suočavanje sa ozbiljnim medicinskim dijagnozama.
 • problemi dečjeg doba (tikovi, noćno mokrenje)
 • adolescentni problemi (odnosi sa vršnjacima, roditeljima)
 • psihosomatske tegobe (ubrzani rad srca, povišeni krvni pritisak, teškoće pri gutanju i slični problemi koji imaju psihološku osnovu)
 • krize zrelog doba