NOVO >>>

Može da pomogne kod

 

 1. Emocionalnih problema: Prevazilaženje depresije i raznih kriza , savladavanju brojnih strahova, paničnih napada, psihosomatskih simptoma;

 

2.  Problema u ličnom razvoju: - Razvijanje asertivnog ponašanja i socijalnih veština, postavljanje ciljeva itd.;

 

3.  Problema u partnerskom odnosu i porodici: nesklad u porodici, svađe, nasilje;

 

4. Problema vezanih za posao: Izbor i promena karijere, učenje određenih veština koje mogu da pomognu boljoj adaptaciji na poslu, savladavanje stresa.

 

Naravno, postoje još mnoge oblasti u kojima online savetovanje možemo koristiti. Međutim postoje i izvesna ograničenja.