NOVO >>>

Šta morate reći

Veoma je značajno da i Vi budete svesni ograničenja online savetovanja. Zapamtite da ja vrlo često neću biti u prilici da Vas vidim, niti da pratim Vaš izraz lica ili Vaš telesni stav. Neću biti u mogućnosti da vidim da li ste fizički povređeni i može mi biti teško da pratim Vaše emocije. Ovo sve posebno važi ukoliko komuniciramo putem e-maila ili chata.  Zato bi MORALI da me upozorite:

  • ako imate mentalnu bolest ili bolest zavisnosti;
  • ako ste pili alkohol ili uzimali lekove pre seanse;
  • ako ste u situaciji kućnog nasilja, ili ste partner i Vi imali sukob praćen fizičkom agresijom;
  • ako ste u kriznoj situaciji ili uplašeni za svoju bezbednost;
  • ako razmišljate o samoubistvu;
  • ako ne razumete nešto od onoga što Vam govorim ili Vam je potrebno razjašnjenje;
  • ako ste zabrinuti oko načina na koji se savetovanje odvija;
  • ako Vam se javljaju emocije poput tuge ili besa tokom seanse.