NOVO >>>

Psihoterapija

Reč psihoterapija potiče od grčke reči psyche-duša therapeia- lečenje

Psihoterapija je proces koji se odvija između terapeuta i klijenta ili grupe ljudi, i sastoji se od niza verbalnih i neverbalnih tehnika koje imaju za cilj da dovedu do boljeg mentalnog funkcionisanja ili eliminacije simptoma mentalnih bolesti. Sve ovo naravno dovodi do promena kako na nivou ponašanja, tako i u međuljudskim odnosima, što za posledicu ima jačanje samopouzdanja, prisutno osećanje zadovoljstva sopstvenim životom, i uopšte vođenje jednog kvalitetnijeg života.

 

Teorijski temelji psihoterapije postavljeni su psihoanalizom početkom XIX veka. Od tada je razvijeno više različitih psihoterapijskih pravaca. Međutim, najstariji oblici psihoterapijskog delovanja pojavljuju se u drevnim vidovima lečenja i uticanja na mentalno stanje kroz magijske rituale, Kasnije su tu ulogu preuzeli sveštenici, duhovni učitelji itd. Prvi pisani tragovi o nekom obliku psihoterapijskog pristupa deci potiču iz XVI veka.

 

Savremenu psihoterapiju, započeli su u Francuskoj Šarko i Bernem, a u Austriji Brojer, kojem se kasnije pridružio Sigmund Frojd, rodonačelnik psihoanalize. Psihoanaliza je u svom istorijskom trenutku odigrala bitnu ulogu u menjanju svesti stručnjaka i naučnika i otvorila je puteve novim saznanjima. Danas se psihoterapija sve više razvija i pojavili su se brojni pravci koji u svojoj osnovi imaju različite teorijske postavke i određene tehnike koje dovode do promena u ličnosti. Nabrojaću neke od njih, mada morate imati na umu da je njihov broj mnogo veći.

  •  Psihoanalitička psihoterapija
  •  Kognitivno-bihejvioralna psihoterapija
  •  Transakciona analiza
  •  Racionalno emotivno bihejvioralna terapija
  •  Geštalt terapija
  •  Sistemska porodična terapija

 

Ko treba da se obrati psihoterapeutu? Psihoterapija nije samo za one koji se smatraju „bolesnima“ ili oni koji „imaju šifru“. To je jedna velika zabluda. Ljudi koji imaju već dijagnostikovane neke probleme tipa strahova, paničnih napada, fobija, depresija itd. trebalo bi da se obrate psihoterapeutu. Naravno da terapija lekovima pomaže i ona je u nekim slučajevima neophodna, ali ne i dovoljna.

 

Medjutim često u životu osećamo neka nezadovoljstva, ne funkcionišemo na zadovovoljavajući način, imamo problema u emotivnim vezama, osećamo zastoj u nekim oblastima života (npr. ne završavamo fakultet, ili odugovlačimo da donesemo neke bitne odluke). Ukoliko ovakve vrste životnih problema ne možete da rešite bilo sami bilo uz pomoć prijatelja, onda je potrebno da se obratite psihoterapeutu. On će vam pomoći da na lakši, a i brži način prevaziđete ove situacije. Zašto je ovo bitno? Zato što sve ove situacije za vas predstavljaju dugotrajni stres i dovode do iscrpljivanja, što može dovesti do javljanja depresija ili nekih stanja strahova ili nekih drugih simptoma.

 

Prema tome, priznajte pre svega sebi da imate izvesnih problema koje ne možete da rešite i obratite se za pomoć!!!!!

 

Kako odabrati terapeuta?

Ono što je potrebno da znate je da nije svaki lekar, psiholog, socijalni radnik psihoterapeut. To naravno ne znači da oni ne mogu da vam pomognu.

 

Psihoterapeut je osoba koja je nakon stečene diplome na univerzitetu, nastavila dalje da se obrazuje za ovu vrstu zanimanja i ta edukacija traje od 2-4 god. a nekada i duže i zavisi od vrste psihoterapije, škole itd. Ukoliko želite da idete kod pravog psihoterapeuta, nije loše da proverite da li ta osoba ima sertifikat tj. diplomu o stečenim kvalifikacijama psihoterapeuta.

 

Osim toga bitno je da osetite da je to osoba koja na neki način odgovara vama, koja vam odaje poverenje i može da vam pomogne. Vrlo je bitno da u terapiji budete opušteni i iskreni, jer od vaše iskrenosti zavisi i uspeh terapije. Terapeut ne može da radi sa onim što vi ne želite da mu otkrijete. On je tu da vas „pogura“ da ispoljite ono što vi već imate u sebi i što treba da otkrijete ili da priznate sebi da imate.