NOVO >>>

Asertivni trening

Pojam asertivnost potiče od engleske reči assertive, što znači uporan, samouveren, samosvestan, samopouzdan. U našem jeziku najadekvatniji prevod ovog pojma bi bio samouverenost, samopozanost. Lange i Jakubowski definišu asertivnost kao: “Izražavanje misli, osećanja i uverenja na direktan, iskren (pošten) i socijalno adekvatan način uz uvažavnje drugih“ (Lange & Jakubowski, 1976). U skladu sa definicijom koju iznose autori asertivnost podrazumeva: 

 • da iskazujete svoje stavove, želje, mišljenja i uverenja na socijalno prihvatljiv način tako što ćete reći ono što mislite na jasan i direktan način uz poštovanje sagovornika
 • u komunikaciji sa drugima polazi se od stava „Ja sam vredna osoba i ti si vredna osoba, i na taj način izražavamo poštovanje prema sebi i drugima čime obezbeđujemo jednakost u komunikaciji
 • asertivna osoba poštuje mišljenja i stavove drugih ali ne mora nužno da slaže sa njima
 • asertivna osoba zna kako da se zauzme za sebe
 • Samozaštitno ponašanje – osoba čuva svoje dostojanstvo u situacijama kada postoji opasnost da bude izmanipulisana, zloupotrebljena ili iskorišćena.
 • asertivna osoba zna kako da uputi kritiku, a pri tome da ne vređa drugoga. Takođe zna kako da primi kritiku, a da to ne izazove osećaj manje vrednosti.  

 

Kako asertivnost izgleda u praksi?

 

U mnogim interepersonalnim situacijama u životu možemo nastupiti asertivno. Pri tome je važno da u većini situacija znamo šta želimo i da to na adekvatan način i iskažemo.

 

Navešću nekoliko primera.

 1. ako u restoranu dobijete npr. hladno jelo, vi ćete od konobara ljubazno i otvoreno zatražiti da vam donese drugo jelo
 2. otvoreno ćete reći svojim prijateljima da ne možete da izađete sa njima, jer ste nešto drugo isplanirali
 3. reći ćete prijatelju da ne možete da mu pozajmite auto da izađe, jer ne volite da ga drugi vozi
 4. ako vas taksista vozi obilaznim putem, tražićete od njega da vas vozi najbližim.
 5. ako vam smeta da neko puši u vašem prisustvu, jasno ćete to reći, a pri tome nećete nikoga vređati.

 

 Zašto je važno ponašati se na asertivan način?

 • Asertivni ljudi češće nego drugi dobijaju ono što žele
 • Poštuju sebe i svoju energiju
 • Imaju dobru samokontrolu i ne reaguju impulsivno
 • Uspešno vladaju stresom
 • Ne boje se da iskažu svoje neslaganje
 • Otvoreni su za nova rešenja
 • Imaju više poverenja u sebe i druge
 • Zalažu se za rešavanje konfliktnih situacija
 • Osećaju se samopouzdano i nastupaju samouvereno
 • Prepoznaju manipulacije u komunikaciji i adekvatno reaguju na njih
 • Otvoreni su za nova saznanja i da isprobavaju nove stvari
 • Svesni su da nisu savršeni i da i oni mogu da pogreše, ali pri tome ne gube na samopouzdanju, već nalaze druge načine kako da reše određene situacije.

 

Prednosti asertivnog ponašanja su zaista brojne. Pri tome ne treba zaboraviti da se čovek ne rađa asertivan, već to uči tokom života. Ako ste zainteresovani da ovladate asertivnim veštinama i postanete samouvereni, samopouzdani prijavite se za učešće na

TRENING SAMOPOUZDANJA I KOMUNIKACIONIH VEŠTINA – ASERTIVNI TRENING